Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Schoolafspraken en beleid

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen in en rond de school.
Daarom zijn er duidelijke regels, een veilige speelomgeving en een schoolgebouw dat aan alle veiligheidseisen voldoet.
De veiligheid rond de school versterken we ook doordat leerkrachten voor schooltijd en in de pauze pleinwacht lopen.
Daarnaast werken wij met een pestprotocol en incidentenregistratie.

Algemene schoolregels ( welke van belang zijn voor de ouders )

 • Indien u kind ziek is graag voor 8.25 telefonisch afmelden.
 • Indien u kind om 8.30 nog niet op school is en er is geen melding van afwezigheid dan wordt er voor 8.45 contact met u opgenomen.
 • Na 8.30 kan het voorkomen dat u wordt doorverbonden met de voicemail. Echt dringende mededelingen kunnen dan gedaan worden via ons mobiele telefoonnummer. Nummer wordt op de voicemail genoemd.
 • Volgens het pleinwachtrooster houdt een leerkracht toezicht op het plein vanaf 10 minuten voor aanvang van de lessen. Tijdens de pauze hebben alle leerkracht pleinwacht.
 • Bij slecht weer worden de leerlingen vervroegd binnen gelaten.
 • De leerkrachten zijn minimaal 15 minuten voor aanvang van de lessen op school aanwezig.
 • De leerkrachten zijn (in principe) minimaal 15 minuten na het einde van de lessen op school aanwezig.
 • Heeft uw kind een besmettelijke ziekte, dan geeft u dit door aan de betreffende leerkracht en houdt u uw kind thuis.
 • Wilt u een gesprek met een leerkracht, dan kan dit op afspraak na schooltijd.
 • U kunt uw kleuter vanaf 8.20 uur op school brengen.
 • Wanneer door het KNMI code rood wordt afgegeven worden de kinderen naar huis gestuurd. Wilt u aan school doorgeven waar uw kind naar toe kan wanneer u niet thuis bent.

.

Schoolregels

 • Groot of klein, iedereen mag zichzelf zijn
 • Samen spelen, samen delen
 • Ruziemaken geeft verdriet, help elkaar als je iets ziet
 • Zeg ik stop, hou dan op
 • In de klas en in de hal, zachtjes praten doen we overal
 • Rennen doen we buiten, daar waar de vogeltjes fluiten
 • Gaat de bel, dan stopt het spel

Naast bovenstaande schoolregels worden aan het begin van ieder schooljaar samen met de leerlingen en groepsleerkracht klassenregels gemaakt. Deze worden opgehangen in het lokaal.

Luizenprotocol

In de week na iedere vakantie zal er een luizencontrole plaatsvinden. In de nieuwsbrief zijn deze data opgenomen, houdt u dit alstublieft goed in de gaten. Om de controle goed uit te kunnen voeren is het namelijk van belang dat u die dag uw kinderen zonder gel en bijzondere vlechtwerken naar school stuurt of brengt.

Werkgroep Hoofdluis
Nynke Wagenaar
Cindy Koster

Contactpersoon school: juf Astrid

Klik hier voor ons Luizenprotocol.

Respectprotocol

Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan!

Pesten doen we op school niet, daarom hebben wij in plaats van een Pestprotocol ook een Respectprotocol: Wij staan voor respect naar elkaar toe en handelen daarin preventief.

Klik hier voor ons Respectprotocol.

 

Als SEO(Sociaal Emotionele Ontwikkeling) coördinator is Hilly Velde aangesteld voor OT7. Zij is leerkracht bij ons op school, daarnaast heeft juf Hilly de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening gedaan, met onlangs de cursus tot anti-pest coördinator cursus.

Indien er sprake is van pesten binnen OT 7 dient de SEO-coördinator daarvan op de hoogte te zijn gebracht. Ook wanneer er alleen sprake is van een pestincident. Het meldpunt pesten is het volgend mailadres: pestinterventie-ot7@gearhing.net 

Veiligheidsplan

Op de Gearhingscholen is er Veiligheidsbeleid. Dan gaat het met name over preventie- ,incidenten-, nazorg- en sanctiebeleid. Zo zijn er bijvoorbeeld gedragsregels en protocollen rond pesten, kindermishandeling en sterfgevallen.

Klik hier voor het veiligheidsbeleid