Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Voor-, vroeg-, en naschoolse opvang

Op de Opslach werken we met een continurooster: 8.25-14.05 uur.
Leerlingen lunchen dus op school. 

Er is in Wommels een rijk aanbod aan vroeg-, voor- en naschoolse opvang.

Op deze pagina een overzicht op basis van de gegevens die bij ons bekend zijn:

Kids First COP groep, locatie It Skarrelspultsje | Peuteropvang

Peuteropvang ‘It Skarrelspultsje’ (voorheen peuterspeelzaal) is speciaal voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Kinderen kunnen 2-5 ochtenden komen spelen van 8:15-11:45 uur.

De peuteropvang is een avontuurlijke plek, helemaal gericht op de ontwikkeling van kinderen; veilig, vriendelijk en stimulerend. Wij bieden Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) aan om ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar te voorkomen.

Wij zijn met onze locatie uniek omdat wij samen met o.a. twee basisscholen in een Brede School zitten. Dit maakt de contacten met beide scholen makkelijker en de stap naar groep 1 is daardoor kleiner. Ook is het mooi dat we met de peuters samen met de basisscholen activiteiten kunnen ondernemen, en zo veel voor elkaar kunnen betekenen. Dit alles komt ten goede aan het contact met ouders en kind.

 • Veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling en de taalverwerving
 • Mooie doorgaande lijn in ontwikkeling bij plaatsing in de kleutergroepen van 2 basisscholen
 • VVE programma

Contact
Walperterwei 14B
8731 CD Wommels
Tel: 06-53558569
E-mail: po-Wommels@kidsfirst.nl 
Website: www.kidsfirst.nl/locaties/it-skarrelspultsje-peuteropvang-wommels/ 

Pippi's Kinderopvang

Pippi’s is een kleinschalige en gezellige kinderopvang midden in het dorp. Ons pand wordt omringd door een grote tuin met gras en een zandbak om fijn in te spelen. We bieden (flexibele) dagopvang aan maximaal 12 kinderen van 0 tot 4 jaar per dag. Daarnaast bieden we ook opvang aan kinderen van 4 tot 13 jaar op onze buitenschoolse opvang (bso). Op de buitenschoolse opvang kunnen dagelijks 20 kinderen opgevangen worden. Wij zijn het hele jaar geopend, met uitzondering van de weekenden en de erkende feestdagen.

Onze professionele leidsters scheppen een klimaat waarin een kind zich volop kan ontwikkelen. Uiteraard zorgen we voor een veilige en hygiënische omgeving. O.a. door vaste gezichten op de vaste dagen te hebben zodat kinderen zich veilig en vertrouwd kan voelen en een band kan opbouwen met zijn/haar eigen mentor. Wij bieden een pedagogisch verantwoorde begeleiding en verzorging in een liefdevolle omgeving. Op een speelse manier leert het kind om te gaan met andere kinderen en volwassenen. Pippi’s probeert de opvang zo veel mogelijk aan te laten sluiten bij de opvoeding thuis. Hiervoor investeren we in een goede communicatie tussen groepsleiding en ouders.

Bent u ook zo benieuwd geworden naar onze opvang of heeft u vragen, dan kunt u contact op nemen met Rebecca Bartsma. M; rebecca@kidsbest.nl  of t; 0643384095. www.pippiskinderopvang.nl 

Contact
't Bosk 26
8731 BM Wommels
Tel: 06-43384095
E-mail: rebecca@kidsbest.nl 
Website: www.pippiskinderopvang.nl 

Thuis-bij-Thea | Kinderopvang

Thuis-bij-Thea verzorgt en begeleidt kinderen op een wijze die van nature het beste bij hen past. Wij accepteren, respecteren en koesteren ieder kind met zijn/haar eigen unieke karakter, interesses, achtergrond en ontwikkeling. Om die reden werken we met vaste (pedagogisch) medewerkers op de groepen. Zodat kinderen, leidsters en ouders elkaar goed leren kennen en de mogelijkheid hebben om een sterke band op bouwen.

Thuis-bij-Thea ondersteunt ouders o.a. door 24/7 opvang te bieden. Zowel vast als flexibel is mogelijk. Zo geven we ouders de gelegenheid opvang af te nemen die het beste aansluit bij werk en privé. De soorten opvang op een rijtje:

 • Dagopvang
 • Voorschoolse opvang
 • Naschoolse opvang
 • Avondopvang
 • Nachtopvang
 • Weekendopvang
 • Opvang tijdens alle feestdagen
 • Opvang tijdens de vakanties

Omdat we het belangrijk vinden om ouders te ondersteunen en ontzorgen, zetten we graag een stapje extra. Zo is het mogelijk om via ons vervoer van de kinderen van en naar school, huis, sport enz. te regelen en bieden we de mogelijkheid aan om kinderen aan het einde van de middag alvast een warme maaltijd te geven op de opvang.

Voor alle mogelijkheden en de tarieven, verwijzen we u graag naar onze website www.thuis-bij-thea.nl . Mocht u vragen hebben of een afspraak willen maken om een kijkje op de groep te nemen, dan kunt u ons bereiken per mail op: ouders@thuis-bij-thea.nl of telefonisch op 0515 85 69 26

Contact
Walperterwei 41G
8731CD Wommels
Tel: 0515-856926
E-mail: info@thuis-bij-thea.nl 
Website: www.thuis-bij-thea.nl