Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

School- en gymtijden

Schooltijden

Wij werken op school met een continurooster. Dit wil zeggen dat de kinderen tussen de middag niet naar huis gaan, maar met hun klasgenoten en de leerkracht lunchen in de klas, waarna de kinderen nog even buitenspelen.

Schooltijden groep 1 t/m 8
Iedere dag: 8.25-14.05 uur

Aanvang van de lessen.
Om de lessen op tijd te laten beginnen, luiden wij 5 minuten voor aanvang de schoolbel. We verwachten dat de kinderen uiterlijk 5 minuten voor de start van de lessen op het schoolplein zijn.

Wilt u ervoor zorgen dat uw kind niet te vroeg op school komt?

Gymlessen

Groep 1 en 2 bewegen elke dag, dit kan zijn: gym, spelletjes of naar buiten.

Groep 3 t/m 8 hebben gym op dinsdag en donderdag.

Op dinsdag zijn de spel-lessen, op donderdag de toestel-lessen. De toestel-lessen worden gegeven door onze vakleerkracht meester Kees.