Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Team van de Opslach: Juf Paula, juf Astrid, juf Angela, juf Wendy, juf Oda, juf Emma, juf Maura, juf Suzanne, juf Hilly, meester Kees, juf Gretha, meester Ewoud en schoolhond Sinne

Paula de Boer

Juf Paula is leerkracht van groep 1 op maandag, dinsdag en woensdag.

Met het jonge kind als specialisatie is juf Paula helemaal op haar plek in de onderbouw. Juf Paula is coördinator sociaal-emotionele ontwikkeling bij ons op school en is bevoegd in het geven van weerbaarheidstrainingen Kiezel & Druppel en Rots & Water.

Astrid Reitsema

Juf Astrid is leerkracht van groep 1 op donderdag en vrijdag.

In de onderbouw is juf Astrid helemaal op haar plek. Haar hart gaat uit naar de verwondering, de verbazing, de eerlijkheid, de fantasie en de
humor van kleuters.

Juf Astrid is coördinator hoofdluis.

Angela Broersma

Juf Angela is leerkracht van groep 2 op woensdag, donderdag en vrijdag.

Samen met juf Wendy is zij vakcoördinator rekenen.

Wendy Duivenvoorde

Juf Wendy is leerkracht van groep 2 op maandag en dinsdag. Vrijdags staat zij voor groep 3-4.

Kinderen met elkaar, op een actieve manier laten leren, is iets waar juf Wendy energie van krijgt. Eerder was zij ook actief als kleuterjuf. Juf Wendy is dan ook helemaal op haar plek in groep 2 en 3, om de overgang in deze groepen op een soepele wijze te laten verlopen.

Samen met juf Oda zit juf Wendy namens het team in de Activiteitencommissie (AC). Tevens is juf Wendy coördinator BHV.

Oda Altenburg

Juf Oda is leerkracht van groep 3-4 op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Samen met juf Wendy zit juf Oda namens het team in de Activiteitencommissie (AC).

Juf Oda is vakcoördinator lezen bij ons op school.

Jinke Rijpma

Juf Jinke is op donderdag leerkracht van groep 7/8. Op dinsdag en woensdag staat zij voor groep 5/6.

 

Maura Schuurmans

Juf Maura is leerkracht van groep 5 en 6 op donderdag en vrijdag.
Op maandag staat juf Maura voor groep 7/8.

Daarnaast is juf Maura op dinsdag en woensdag voor extra ondersteuning in groep 3 t/m 8.

Juf Maura is vakcoördinator muziek en bewegend leren bij ons op school.

Hilly Velde

Juf Hilly is leerkracht van groep 7 en 8 op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Met de opleiding ICT Coach is juf Hilly ICT coördinator op school.

Juf Hilly is naast haar lesgevende taken Gedragsspecialist en Respectcoördinator.

Tevens zit juf Hilly vanuit de personeelsgeleding in de Medezeggenschapsraad (MR).

Kees Zuidema

Meester Kees is onze vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Hij geeft op donderdag de toestellessen gym aan alle groepen.

Daarnaast is meester Kees bevoegd in het geven van weerbaarheidstraining Rots & Water.

Emma van der Most

Juf Emma verzorgt als leerkracht extra ondersteuning en leerlingbegeleiding. Zij is op maandag, dinsdag en vrijdag op school. 

Schoolhond Sinne

Sinne is onze schoolhond. 
De aanwezigheid van Sinne zorgt voor een positieve sfeer op school en veel extra leermomenten.
Zolang er geen leerlingen zijn met een allergie komt Sinne gezellig met haar baasje juf Hilly mee op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Gretha Rijpstra

Juf Gretha is intern begeleider (IB'er) en specialist op het gebied van leer- en gedragsproblemen. Zij ondersteunt de groepsleerkrachten bij het uitvoeren van de zorg en is de contactpersoon voor de externe zorgdeskundigen.

Tevens is zij gespecialiseerd in Coachen met beeld.
Daarnaast is juf Gretha lid van de werkgroep Dyslexiebeleid binnen Gearhing.

Ewoud van der Weide

Meester Ewoud is locatiecoördinator van de Opslach en is daarmee het eerste aanspreekpunt van onze school.

Meester Ewoud zit vanuit de personeelsgeleding in de Medezeggenschapsraad (MR).

Onderwijsteam Noord

Onze school maakt samen met 9 andere scholen deel uit van Onderwijsteam Noord (OT-Noord). De medewerkers van het Stipetiim OT-Noord verrichten veelal achter de schermen werkzaamheden voor onze school.

Interim-directeur
Gedurende de afwezigheid van de onderwijsteamdirecteur, is *vacant* tijdelijk aangesteld als interim directeur van de Opslach

Vacant
Directeur OT-Noord

Anna Marie Hiemstra
Personeel

Vacant
Financiën/Huisvesting

Afke Faber
Administratie