Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Activiteitencommissie

Activiteitencommissie
Op school wordt naast de lessen veel georganiseerd. Een aantal activiteiten wordt niet door de overheid vergoed, zoals het Sinterklaasfeest, de schoolreisjes en bezoeken aan een museum of zwembad. Hiervoor vraagt de school een vrijwillige bijdrage die door de activiteitencommissie wordt geïnd. De activiteiten commissie streeft ernaar de bijdrage zo laag mogelijk te houden. De hoogte van de vrijwillige bijdrage wordt vastgesteld op de Algemene Ouderavond. Het bedrag per leerling is momenteel € 10,00. Het totaalbedrag kan per huishouden aanzienlijk zijn, daarom is het mogelijk om in termijnen te betalen.
In de loop van het schooljaar ontvangen de ouders bericht, waarop de berekening van het totaalbedrag en de betaalwijze zijn vermeld. Het gaat om een vrijwillige bijdrage die niet verbonden is aan de toelating van een kind op school. Leerlingen waarvoor de vrijwillige ouderbijdrage niet wordt betaald, worden niet uitgesloten. Ze kunnen gewoon meedoen met alle activiteiten.

Leden activiteitencommissie
Metsje Huitema
Christianne Schramm-Terpstra
Anke Pompstra
Corina Wiersma

Contactpersoon school: juf Wendy en juf Oda

Vrijwillige Ouderbijdrage

Op school wordt naast de lessen veel georganiseerd. Een aantal activiteiten wordt niet door de overheid vergoed, zoals het Sinterklaasfeest, de schoolreisjes en bezoeken aan een museum of zwembad. Hiervoor vraagt de school een vrijwillige bijdrage die door de activiteitencommissie wordt geïnd. De activiteitencommissie streeft ernaar de bijdrage zo laag mogelijk te houden. De hoogte van de vrijwillige bijdrage wordt vastgesteld op de Algemene Ouderavond. Het bedrag per leerling is momenteel € 10,-. Het totaalbedrag kan per huishouden aanzienlijk zijn, daarom is het mogelijk om in termijnen te betalen. In de loop van het schooljaar ontvangen de ouders bericht, waarop de berekening van het totaalbedrag en de betaalwijze zijn vermeld.

Het gaat om een vrijwillige bijdrage die niet verbonden is aan de toelating van een kind op school. Leerlingen waarvoor de vrijwillige ouderbijdrage niet wordt betaald, worden niet uitgesloten. Ze kunnen gewoon meedoen met alle activiteiten.

Schoolreis

Ter afsluiting van het schooljaar gaat elke groep één keer op reis. Indicatie van de kosten voor het schoolreis: ( afhankelijk van de kosten van de schoolreisjes en de bijdrage van Stichting Wommels. )
Groep 1 en 2 gaat meestal naar een bestemming in de buurt. Kosten € 15,-.
Groep 3, 4, 5, en 6 gaan er één dag op uit. Kosten € 25,00.
Groep 7 en 8 maken een meerdaagse reis. Kosten € 85,00
We vragen u vriendelijk om voor 1 april de bedragen over te maken op de rekening van school Stichting Voorzieningen OBS De Opslach. rekeningnummer: NL57RABO0372009646 o.v.v. de naam en groep van uw kind.

Tegemoetkoming schoolreisje en ouder bijdrage

Het is mogelijk om een tegemoetkoming aan te vragen voor de betaling van het schoolreisje en de ouderbijdrage. Bij de volgende instanties kunt u voor een dergelijke bijdrage terecht: www.samenvoorallekinderen.nl. Deze stichting kan helpen bij het financieren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Deze site biedt meer informatie. U kunt zelf een aanvraag indienen.