Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Onze naam

De naam van de Opslach komt uit de kaatssport.
Kaatsen is een Friese sport, waarbij de plaats Wommels een belangrijke rol speelt. Jaarlijks wordt hier de belangrijkste kaatspartij voor jongens van 14 tot 16 jaar gehouden: De Freulepartij.
De "opslach" is het Friese woord voor "opslag", het begin van een kaatspartij.

Wij zien onze basisschool ook als een Opslach: een begin van de lichamelijke een geestelijke ontplooiing van onze leerlingen. We proberen de leerlingen een breder aanbod te bieden op o.a. het gebied van cultuur, beweging en muziek.

Brede school Wommels

Sinds juni 2008 is basisschool De Opslach gehuisvest in de brede school in Wommels: it Trochpaad.

It Trochpaad is het kloppend hart van Wommels als het gaat om onderwijs, opvang, welzijn en zorg. It Trochpaad werkt aan kansen voor kinderen, door belangrijke én leuke voorzieningen naar ze toe te brengen en samen te werken.

Wie zijn er samen op pad?

  • OBS De Opslach
  • KBS It Fûnemint
  • Peuterspeelzaal It Skarrelspultsje
  • Bibliotheken Súdwest Fryslân
  • GGD Fryslan
  • Gebiedsteam gemeente Súdwest Fryslân