Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Opening schoolplein

Spelen, leren en samenwerken!

Vrijdag is ons nieuwe schoolplein officieel geopend!

Aan het begin van de middag was de officiële opening met alle leerlingen. Nadat het lint was doorgeknipt zongen alle leerlingen samen met Syb v/d Ploeg in de leerlingarena uit volle borst 'It Nije Plein', een herschreven versie van 'In Nije Dei'.
Hierna volgde een circuit waarbij alle pleinmogelijkheden volop zijn gebruikt!
Aansluitend waren alle ouders/verzorgers welkom om o.a. de gezonde snacks die de leerlingen van groep 5 t/m 8 hadden gemaakt te proeven.

Hiermee ronden we het schoolplein in deze fase eerst af.

De oorsprong van het nieuwe plein gaat alweer een flinke tijd terug. Dit startte bij de leerlingen zelf die een pleinontwerp hadden gemaakt met dingen die zij graag op een nieuw plein zouden zien.
Wat opviel is dat leerlingen van de midden- en bovenbouw echt breder keken dan een paar nieuwe toestellen. Zo wilden ze graag meer groen en planten. Niet alleen voor zichzelf maar ook zodat er
meer vogels en insecten op het plein zouden komen.

Natuur, spelen, leren, verkeersplein....
Naast speelelementen hebben de leerlingen ook nagedacht over hoe er ook iets valt te leren op het nieuwe plein. Zo kwam een moestuin tot stand om te leren hoe je groenten kunt kweken, een waterpomp waar leerlingen naast spelen met water ook kunnen leren hoe het met dammen en wateren werkt. Centraal op het plein staat de leerlingarena, banken in diverse hoogten met een podium in het midden. Deze opstelling leent zich goed voor buitenlessen of een gezamenlijke themaopening buiten. Daaromheen een verkeersplein van de ANWB waar leerlingen met fietsen en karren op rond kunnen rijden en tegelijk bewust worden van de verkeersregels.
Het plein is uitgebreid waarbij er meer ruimte is voor de leerlingen dat aansluit bij de visie van de Opslach waarbij er veel groepsdoorbrekend wordt gewerkt en jong en oud met elkaar leren samenwerken. Tevens biedt het ruimte voor buitenlessen en bewegend leren waar leerlingen en leerkrachten enthousiast over zijn.


Dank aan de ouders die hierbij in welke vorm dan ook hebben geholpen. Er ligt een prachtige ‘buitenlesruimte’ die we prachtig kunnen benutten en een verrijking is voor het onderwijs op onze school!