Ouders

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief formaat2

We vinden het belangrijk dat ouders/verzorgers op de hoogte blijven bij wat we op school doen. Onze school-app speelt daarin een belangrijke rol, daarnaast verschijnt er maandelijks een nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt digitaal verstuurd, daarnaast zullen de nieuwsbrieven ook via deze website...

Meer over 'Nieuwsbrieven'

Schoolgids 2020-2021

SchoolgidsOTnoord20 21def

In de schoolgids staan de belangrijke zaken over de school, zoals: beleidszaken, zorg voor de leerlingen, onderwijskundige ontwikkelingen en opbrengsten.

Klik >hier< om de schoolgids te openen van Onderwijsteam Noord, waar ook onze school onderdeel van uitmaakt.

Meer over 'Schoolgids 2020-2021'

Kleuterboekje

Kleuterinformatieboekje Opslach Wommels 2017 2018DEF1

In ons kleuterboekje staat praktische informatie over hoe wij werken in groep 1 en 2.

Speciaal bedoeld voor nieuwe en belangstellende ouders van en in onze school.

Meer over 'Kleuterboekje'

Tevredenheidspeiling

afbeelding

In het voorjaar van 2017 heeft de school een Tevredenheidspeiling gedaan onder ouders en kinderen. Hier vindt u de samenvatting van de belangrijkste resultaten.

Ouder Tevredenheidspeiling

Leerling Tevredenheidspeiling

Meer over 'Tevredenheidspeiling'

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad4

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) is het officiële schoolorgaan voor overleg met directie en/of bestuur, ouders en de leerkrachten. De medezeggenschapsraad kan het bestuur adviseren bij het nemen van bepaalde besluiten. Soms kan een besluit alleen maar worden genomen als de...

Meer over 'Medezeggenschapsraad'

Activiteitencommissie

18581874 824077034416955 7642636825745314983 n169

Activiteitencommissie
Op school wordt naast de lessen veel georganiseerd. Een aantal activiteiten wordt niet door de overheid vergoed, zoals het Sinterklaasfeest, de schoolreisjes en bezoeken aan een museum of zwembad. Hiervoor vraagt de school een vrijwillige bijdrage die door de...

Meer over 'Activiteitencommissie'

Leerplicht en verlof

Lerendoenwesamen

Vrijstelling van onderwijs

Een kind mag naar school als het 4 jaar is. Als een kind 5 jaar is, is het leerplichtig.
Dat betekent dat een kind dan naar school moet en gedurende de basisschooltijd deelneemt aan het onderwijs.
Er zijn echter enkele uitzonderingen waarop een leerling vrijstelling kan...

Meer over 'Leerplicht en verlof'

Aanmelden van uw kind

IMG 3009

Wanneer u zich wilt oriënteren of uw kind wilt aanmelden op onze school, dan kunt u contact opnemen met meester Ewoud van der Weide, hij is de locatiecoördinator van onze school.

Hij geeft u graag een rondleiding om kennis te maken met de school en bespreekt graag met u hoe de aanmelding en...

Meer over 'Aanmelden van uw kind'