Ouders

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief formaat2

Twee maal per maand verschijnt er een nieuwsbrief om ouders/verzorgers van De Opslach op de hoogte te stellen. De nieuwsbrief wordt digitaal verstuurd, daarnaast zullen deze ook via deze website zijn te raadplegen.

Hieronder vindt u de meest recente nieuwsbrieven.

Nieuwsbrieven 2019-2020

Meer over 'Nieuwsbrieven'

Schoolgids 2018 - 2019

Schoolgids 2018 2019 voorkant page 001 header

In de schoolgids staan de belangrijke zaken over de school, zoals: beleidszaken,
zorg voor de leerlingen, onderwijskundige ontwikelling en opbrengsten.

Download hier  de schoolgids

 

Meer over 'Schoolgids 2018 - 2019'

Kleuterboekje

Kleuterinformatieboekje Opslach Wommels 2017 2018DEF1

In ons kleuterboekje staat praktische informatie over hoe wij werken in groep 1 en 2.

Speciaal bedoeld voor nieuwe en belangstellende ouders van en in onze school.

Meer over 'Kleuterboekje'

Tevredenheidspeiling

afbeelding

In het voorjaar van 2017 heeft de school een Tevredenheidspeiling gedaan onder ouders en kinderen. Hier vindt u de samenvatting van de belangrijkste resultaten.

Ouder Tevredenheidspeiling

Leerling Tevredenheidspeiling

Meer over 'Tevredenheidspeiling'

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad4

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) is het officiële schoolorgaan voor overleg met directie en/of bestuur, ouders en de leerkrachten. De medezeggenschapsraad kan het bestuur adviseren bij het nemen van bepaalde besluiten. Soms kan een besluit alleen maar worden genomen als de...

Meer over 'Medezeggenschapsraad'

Activiteitencommissie

18581874 824077034416955 7642636825745314983 n169

Activiteitencommissie
Op school wordt naast de lessen veel georganiseerd. Een aantal activiteiten wordt niet door de overheid vergoed, zoals het Sinterklaasfeest, de schoolreisjes en bezoeken aan een museum of zwembad. Hiervoor vraagt de school een vrijwillige bijdrage die door de...

Meer over 'Activiteitencommissie'

Leerplicht en verlof

Lerendoenwesamen

Vrijstelling van onderwijs

Een kind mag naar school als het 4 jaar is. Als een kind 5 jaar is, is het leerplichtig.
Dat betekent dat een kind dan naar school moet en gedurende de basisschooltijd deelneemt aan het onderwijs.
Er zijn echter enkele uitzonderingen waarop een leerling vrijstelling kan...

Meer over 'Leerplicht en verlof'

Aanmelden van uw kind

IMG 3009

Wanneer u zich wilt oriënteren of uw kind wilt aanmelden op onze school, dan kunt u contact opnemen met meester Ewoud van der Weide, hij is de locatiecoördinator van onze school.

Hij geeft u graag een rondleiding om kennis te maken met de school en bespreekt graag met u hoe de aanmelding en...

Meer over 'Aanmelden van uw kind'