Team van De Opslach

Team21 22okt2

Een 'Corona-proof' teamfoto, van links naar rechts: juf Paula, juf Astrid, juf Angela, juf Wendy, juf Oda, juf Dionne, juf Maura, juf Hilly, meester Kees, juf Gretha en meester Ewoud.

Lees meer over het Team van de Opslach...

IMG 1846 2750 3

Paula de Boer

Juf Paula is leerkracht van groep 1 op maandag, dinsdag en woensdag.

Met het jonge kind als specialisatie is juf Paula helemaal op haar plek in de onderbouw. Juf Paula is coördinator sociaal-emotionele ontwikkeling bij ons op school en is bevoegd in het geven van weerbaarheidstrainingen Kiezel & Druppel en Rots & Water.

IMG 1812 2750 4

Astrid Reitsema

Juf Astrid is leerkracht van groep 1 op donderdag en vrijdag.

In de onderbouw is juf Astrid helemaal op haar plek. Haar hart gaat uit naar de verwondering, de verbazing, de eerlijkheid, de fantasie en de
humor van kleuters.

Juf Astrid is coördinator hoofdluis.

IMG 1815 2750 4

Wendy Duivenvoorde

Juf Wendy is leerkracht van groep 2 en 3 op maandag, dinsdag en woensdag.

Kinderen met elkaar, op een actieve manier laten leren, is iets waar juf Wendy energie van krijgt. Eerder was zij ook actief als kleuterjuf. Juf Wendy is dan ook helemaal op haar plek in groep 2 en 3, om de overgang in deze groepen op een soepele wijze te laten verlopen.

Samen met juf Oda zit juf Wendy namens het team in de Activiteitencommissie (AC). Tevens is juf Wendy coördinator BHV.

Angela 3

Angela Broersma

Juf Angela is leerkracht van groep 5/6 op dinsdag en woensdag.
Op donderdag en vrijdag geeft zij les aan groep 2 en 3.

Samen met juf Wendy is zij vakcoördinator rekenen.

 

IMG 1831 2750 4

Oda Altenburg

Juf Oda is leerkracht van groep 4 op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Samen met juf Wendy zit juf Oda namens het team in de Activiteitencommissie (AC).

Juf Oda is vakcoördinator lezen bij ons op school.

image000022 6

Dionne van der Veen

Juf Dionne is op maandag leerkracht van groep 7/8.
Op vrijdag geeft juf Dionne les in groep 4.

IMG 1822 2750 4

Maura Schuurmans

Juf Maura is leerkracht van groep 5 en 6 op maandag, donderdag en vrijdag.

Daarnaast is juf Maura op dinsdag en woensdag voor extra ondersteuning in groep 3 t/m 8.

Juf Maura is vakcoördinator muziek en bewegend leren bij ons op school.

IMG 1827 2750 4

Hilly Velde

Juf Hilly is leerkracht van groep 7 en 8 op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Met de opleiding ICT Coach is juf Hilly ICT coördinator op school.

Juf Hilly is naast haar lesgevende taken Gedragsspecialist en Respectcoördinator.

Tevens zit juf Hilly vanuit de personeelsgeleding in de Medezeggenschapsraad (MR).

IMG 2825 Kees54 1 4

Kees Zuidema

Meester Kees is onze vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Hij geeft op donderdag de toestellessen gym aan alle groepen.

Daarnaast is meester Kees bevoegd in het geven van weerbaarheidstraining Rots & Water.

 

Jurre3

Jurre van der Meer

Meester Jurre is onderwijsassistent bij ons op school.

Hij verzorgt ondersteuning op maandag, dinsdag en vrijdag.

Tsjeard

Tseard Dijkstra

Meester Tseard is onderwijsassistent bij ons op school. 

Hij verzorgt ondersteuning op woensdag.

IMG 1852 2750 4

Gretha Rijpstra

Juf Gretha is intern begeleider (IB'er) en specialist op het gebied van leer- en gedragsproblemen. Zij ondersteunt de groepsleerkrachten bij het uitvoeren van de zorg en is de contactpersoon voor de externe zorgdeskundigen.

Tevens is zij gespecialiseerd in Coachen met beeld.
Daarnaast is juf Gretha lid van de werkgroep Dyslexiebeleid binnen Gearhing.

IMG 1821 2750 4

Ewoud van der Weide

Meester Ewoud is locatiecoördinator van de Opslach en is daarmee het eerste aanspreekpunt van onze school.

Naast zijn taak als locatiecoördinator is meester Ewoud actief als coördinator ICT voor Gearhing OT-Noord, waar ook de Opslach onder valt.

Meester Ewoud zit vanuit de personeelsgeleding in de Medezeggenschapsraad (MR).

IMG 1983 2750 3

Anna Marie Hiemstra

Anna Marie (foto) is coördinator Onderwijsteam Noord. Zij verzorgt de administratie op onze school en is met name verantwoordelijk voor personeelsbeheer.

Thijs van der Veen is als manager bedrijfsvoering verantwoordelijk voor gebouwenbeheer en formatie. Voor financiën is dat Folkert Dijksma.

 

AO

Arnold Oosterdijk

Arnold is directeur van onderwijsteam Noord. Hij is eindverantwoordelijke voor de 11 scholen die onder ons onderwijsteam vallen. Hij legt hiervoor verantwoording af aan de ouders (MR) en het college van bestuur (CvB). Hij ontwikkelt beleid op diverse gebieden waaronder onderwijsontwikkelingen en personeelsbeleid.

arnold.oosterdijk@gearhing.net