Team van De Opslach

Team2020 2021

Een 'Corona-proof' teamfoto, van links naar rechts: juf Paula, juf Astrid, juf Wendy, juf Angela, juf Ingrid, juf Oda, juf Maura, meester Gerard, juf Hilly, meester Kees, juf Gretha en meester Ewoud.

Lees meer over het Team van de Opslach...

IMG 1846 2750 3

Paula de Boer

Juf Paula is leerkracht van groep 1 op maandag, dinsdag en woensdag.

Met het jonge kind als specialisatie is juf Paula helemaal op haar plek in de onderbouw. Juf Paula is coördinator sociaal-emotionele ontwikkeling bij ons op school en is bevoegd in het geven van weerbaarheidstrainingen Kiezel & Druppel en Rots & Water.

IMG 1812 2750 4

Astrid Reitsema

Juf Astrid is leerkracht van groep 1 op donderdag en vrijdag.

In de onderbouw is juf Astrid helemaal op haar plek. Haar hart gaat uit naar de verwondering, de verbazing, de eerlijkheid, de fantasie en de
humor van kleuters.

 

IMG 1815 2750 4

Wendy Duivenvoorde

Juf Wendy is leerkracht van groep 2 en 3 op maandag, dinsdag en woensdag.

Kinderen met elkaar, op een actieve manier laten leren, is iets waar juf Wendy energie van krijgt. Eerder was zij ook actief als kleuterjuf. Juf Wendy is dan ook helemaal op haar plek in groep 2 en 3, om de overgang in deze groepen op een soepele wijze te laten verlopen.

Samen met juf Oda zit juf Wendy namens het team in de Activiteitencommissie (AC). Tevens is juf Wendy coördinator BHV.

Angela 3

Angela Broersma

Juf Angela is leerkracht van groep 4 op woensdag. Op donderdag en vrijdag geeft zij les aan groep 2 en 3.

 

Inge 3

Inge Westhof

Juf Inge is leerkracht van groep 4 op maandag en dinsdag.

IMG 1831 2750 3

Oda Altenburg

Juf Oda is leerkracht op dinsdag en woensdag leerkracht van groep 5 en 6. Op donderdag en vrijdag is zij leerkracht van groep 3 en 4.

Samen met juf Wendy zit juf Oda namens het team in de Activiteitencommissie (AC).

 

IMG 1822 2750 4

Maura Schuurmans

Juf Maura is leerkracht van groep 5 en 6 op maandag, donderdag en vrijdag.

Daarnaast is juf Maura op dinsdag en woensdag voor extra ondersteuning in groep 3 t/m 8.

IMG 1842 2750 4

Gerard de Haan

Meester Gerard is de leerkracht van groep 7 en 8 op maandag.

Tevens is meester Gerard coördinator van de Bieb op School op de Opslach. Een intensieve samenwerking met de bibliotheek waarbij er maandelijks een consulent van de bibliotheek bij ons op school komt.

IMG 1827 2750 3

Hilly Velde

Juf Hilly is leerkracht van groep 7 en 8 op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Met de opleiding ICT Coach is juf Hilly ICT coördinator op school.

Juf Hilly is naast haar lesgevende taken Gedragsspecialist en Respectcoördinator.

Tevens zit juf Hilly vanuit de personeelsgeleding in de Medezeggenschapsraad (MR).

 

 

IMG 2825 Kees54 1 5

Kees Zuidema

Meester Kees is onze vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Hij geeft op woensdag en donderdag de toestellessen gym aan alle groepen.

Daarnaast is meester Kees bevoegd in het geven van weerbaarheidstraining Rots & Water.

IMG 1852 2750 4

Gretha Rijpstra

Juf Gretha is intern begeleider (IB'er) en specialist op het gebied van leer- en gedragsproblemen. Zij ondersteunt de groepsleerkrachten bij het uitvoeren van de zorg en is de contactpersoon voor de externe zorgdeskundigen.

Tevens is zij gespecialiseerd in Coachen met beeld.
Daarnaast is juf Gretha lid van de werkgroep Dyslexiebeleid binnen Gearhing.

 

IMG 1821 2750 3

Ewoud van der Weide

Meester Ewoud is locatiecoördinator van de Opslach en is daarmee het eerste aanspreekpunt van onze school.

Naast zijn taak als locatiecoördinator is meester Ewoud actief als coördinator Innovatie, PR en projecten voor Gearhing OT-Noord, waar ook de Opslach onder valt.

Meester Ewoud zit vanuit de personeelsgeleding in de Medezeggenschapsraad (MR).

IMG 1983 2750 3

Anna Marie Hiemstra

Anna Marie (foto) is coördinator Onderwijsteam Noord. Zij verzorgt de administratie op onze school en is met name verantwoordelijk voor personeelsbeheer.

Thijs van der Veen is als manager bedrijfsvoering verantwoordelijk voor gebouwenbeheer en formatie. Voor financiën is dat Ria Jongstra.

 

feikje3.0

Feikje Toering

Feikje Toering (foto) en Arnold Oosterdijk vormen samen de directie van Onderwijsteam Noord, waar ook onze school onder valt.
Feikje is voor onze school het eerste aanspreekpunt.
Ze legt hiervoor verantwoording af aan de ouders (MR) en het college van bestuur (CvB). Zij ontwikkelt beleid op diverse gebieden waaronder onderwijsontwikkelingen en personeelsbeleid. Haar taak is het behouden van de kwaliteit op de scholen.