Team van De Opslach

OpslachDraaitDoor4

 

Lees meer over het Team van de Opslach...

image00086 2 14 9

Paula de Boer

Juf Paula is leerkracht van groep 1 op maandag, dinsdag en woensdag.

Met het jonge kind als specialisatie is juf Paula helemaal op haar plek in de onderbouw. Juf Paula is coördinator sociaal-emotionele ontwikkeling bij ons op school en is bevoegd in het geven van weerbaarheidstrainingen Kiezel & Druppel en Rots & Water.

image00107 2 14 9

Astrid Reitsema

Juf Astrid is leerkracht van groep 1 op donderdag en vrijdag.

In de onderbouw is juf Astrid helemaal op haar plek. Haar hart gaat uit naar de verwondering, de verbazing, de eerlijkheid, de fantasie en de
humor van kleuters.

Juf Astrid is coördinator hoofdluis.

image00094 2 14 9

Wendy Duivenvoorde

Juf Wendy is leerkracht van groep 2 en 3 op maandag, dinsdag en woensdag.

Kinderen met elkaar, op een actieve manier laten leren, is iets waar juf Wendy energie van krijgt. Eerder was zij ook actief als kleuterjuf. Juf Wendy is dan ook helemaal op haar plek in groep 2 en 3, om de overgang in deze groepen op een soepele wijze te laten verlopen.

Samen met juf Oda zit juf Wendy namens het team in de Activiteitencommissie (AC). Tevens is juf Wendy coördinator BHV.

image00080 2 14 9

Valerie Hutten

Juf Valerie is leerkracht van groep 3 op donderdag en vrijdag.
Zij vervangt juf Angela gedurende haar zwangerschapsverlof.

 

Angela 3

Angela Broersma

Juf Angela is leerkracht van groep 5/6 op dinsdag en woensdag.
Op donderdag en vrijdag geeft zij les aan groep 2 en 3.

Samen met juf Wendy is zij vakcoördinator rekenen.

 

image00074 2 14 9

Oda Altenburg

Juf Oda is leerkracht van groep 4 op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Samen met juf Wendy zit juf Oda namens het team in de Activiteitencommissie (AC).

Juf Oda is vakcoördinator lezen bij ons op school.

image00083 2 14 9

Wietske de Jong

Juf Wietske is op maandag, dinsdag en woensdag leerkracht van groep 5/6.

Op vrijdag geeft juf Wietske les in groep 4.

image00100 2 14 9

Maura Schuurmans

Juf Maura is leerkracht van groep 5 en 6 op donderdag en vrijdag.
Op maandag staat juf Maura voor groep 7/8.

Daarnaast is juf Maura op dinsdag en woensdag voor extra ondersteuning in groep 3 t/m 8.

Juf Maura is vakcoördinator muziek en bewegend leren bij ons op school.

image00099 2 14 9

Hilly Velde

Juf Hilly is leerkracht van groep 7 en 8 op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Met de opleiding ICT Coach is juf Hilly ICT coördinator op school.

Juf Hilly is naast haar lesgevende taken Gedragsspecialist en Respectcoördinator.

Tevens zit juf Hilly vanuit de personeelsgeleding in de Medezeggenschapsraad (MR).

IMG 2825 Kees54 1 4

Kees Zuidema

Meester Kees is onze vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Hij geeft op donderdag de toestellessen gym aan alle groepen.

Daarnaast is meester Kees bevoegd in het geven van weerbaarheidstraining Rots & Water.

 

image00072 2 14 9

Gretha Rijpstra

Juf Gretha is intern begeleider (IB'er) en specialist op het gebied van leer- en gedragsproblemen. Zij ondersteunt de groepsleerkrachten bij het uitvoeren van de zorg en is de contactpersoon voor de externe zorgdeskundigen.

Tevens is zij gespecialiseerd in Coachen met beeld.
Daarnaast is juf Gretha lid van de werkgroep Dyslexiebeleid binnen Gearhing.

image00106 2 14 9

Ewoud van der Weide

Meester Ewoud is locatiecoördinator van de Opslach en is daarmee het eerste aanspreekpunt van onze school.

Naast zijn taak als locatiecoördinator is meester Ewoud actief als coördinator ICT voor Gearhing OT-Noord, waar ook de Opslach onder valt.

Meester Ewoud zit vanuit de personeelsgeleding in de Medezeggenschapsraad (MR).

IMG 1983 2750 3

Anna Marie Hiemstra

Anna Marie (foto) is coördinator Onderwijsteam Noord. Zij verzorgt de administratie op onze school en is met name verantwoordelijk voor personeelsbeheer.

Folkert Dijksma is als manager bedrijfsvoering verantwoordelijk voor gebouwenbeheer en financiën.

 

AO

Arnold Oosterdijk

Arnold is directeur van onderwijsteam Noord. Hij is eindverantwoordelijke voor de 11 scholen die onder ons onderwijsteam vallen. Hij legt hiervoor verantwoording af aan de ouders (MR) en het college van bestuur (CvB). Hij ontwikkelt beleid op diverse gebieden waaronder onderwijsontwikkelingen en personeelsbeleid.

arnold.oosterdijk@kykscholen.nl