Team van De Opslach

IMG 0372 8

Van links naar rechts: juf Fenna, juf Paula, juf Janke, juf Regina, juf Gretha, juf Hilly, juf Anneke, juf Wendy, juf Maura en meester Ewoud

Lees meer over het Team van de Opslach...

img 0383Paula

Paula de Boer

Juf Paula is leerkracht van groep 1 en 2 op maandag, dinsdag en woensdag.

Met het jonge kind als specialisatie is juf Paula helemaal op haar plek in de onderbouw. Juf Paula is coördinator sociaal-emotionele ontwikkeling bij ons op school en is bevoegd in het geven van weerbaarheidstrainingen Kiezel & Druppel en Rots & Water.

img 0382 Regina

Regina Postma

Juf Regina is leerkracht van groep 1 en 2 op donderdag en vrijdag.

Met de interesse in de ontwikkeling van het jonge kind werkt juf Regina met veel plezier in deze groep. Juf Regina heeft onderzoek gedaan naar (probleem) gesprekken met jonge kinderen, dat goed van pas komt bij de kindgesprekken op school.

Samen met juf Fenna zit juf Regina namens het team in de Activiteitencommissie (AC).

img 0381 Wendy

Wendy Duivenvoorde

Juf Wendy is leerkracht van groep 3 en 4 op maandag, dinsdag en woensdag.

img 0389 Maura

Maura Schuurmans

Juf Maura is leerkracht van groep 3 en 4 op donderdag en vrijdag.

Daarnaast is juf Maura op de andere dagen op school voor extra ondersteuning in groep 3 t/m 6.

img 0379 Ewoud

Ewoud van der Weide

Meester Ewoud is leerkracht van groep 5 en 6 op maandag. Tevens is meester Ewoud locatiecoördinator van de Opslach.

Naast zijn lesgevende taken is meester Ewoud ICT-coördinator voor Gearhing OT7, waar ook de Opslach onder valt.

Samen met juf Hilly is hij projectbegeleider van GearQuest, voor de ontwikkeling van een online community door Gearhing.

Meester Ewoud zit vanuit de personeelsgeleding in de Medezeggenschapsraad (MR).

img 0384 Fenna

Fenna Bijlstra

Juf Fenna is leerkracht van groep 5 en 6 op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Juf Fenna is rekencoördinator bij ons op school. Met haar specialisatie in muziek in het basisonderwijs is juf Fenna tevens coördinator muziek.

Ook is juf Fenna vanuit het team aanspreekpunt van de Activiteitencommissie (AC), Verkeerscommissie (VKC) en Hoofdluiscommissie.

img 0386 Janke

Janke Singelsma

Juf Janke is leerkracht van groep 7 en 8 op maandag en dinsdag.

Met de opleiding taalcoördinator vervult juf Janke deze functie bij ons op school. Door haar regie-opleiding is juf Janke toneel/drama coördinator op de Opslach. Tevens is juf Janke lid van de MR.

Daarnaast is juf Janke lid van de kenniskring Taalgebruik en Leren aan de NHL en houdt zich op dit moment bezig met de ontwikkeling van leesgesprekken.

img 0378 Hilly

Juf Hilly Velde is leerkracht van groep 7 en 8 op woensdag, donderdag en vrijdag. 

Met de opleiding ICT Coach is juf Hilly ICT coördinator op school. 

Naast haar lesgevende taken is juf Hilly Anti-pestcoördinator van Gearhing OT7, waar ook de Opslach onder valt.

Samen met meester Ewoud is zij projectbegeleider van GearQuest, voor de ontwikkeling van een online community door Gearhing.

img 0385 Anneke

Anneke Boorsma

Juf Anneke is coördinator van onze taalklas. Zij is aanwezig op dinsdag. 

 

img 0380 Gretha2

Gretha Rijpstra

Juf Gretha is intern begeleider (IB'er) en specialist op het gebied van leer- en gedragsproblemen. Zij ondersteunt de groepsleerkrachten bij het uitvoeren van de zorg en is de contactpersoon voor de externe zorgdeskundigen.

Tevens is zij gespecialiseerd in Coachen met beeld.
Daarnaast is juf Gretha lid van de werkgroep Dyslexiebeleid binnen Gearhing.

Anna Marie formaat2

Anna Marie Hiemstra

Anna Marie is coördinator van Onderwijsteam 7. Zij verzorgt de administratie en financiën van het onderwijsteam (begroting, exploitatie en investering). Ook de coördinatie van alle zaken rondom beheer en onderhoud van de gebouwen en terreinen hoort bij de taken, evenals ARBO-zaken.

 

Feikje website1

Feikje Toering

Feikje is directeur van het onderwijsteam en eindverantwoordelijk voor alle scholen. Ze legt hiervoor verantwoording af aan de ouders (MR) en het college van bestuur (CvB). Zij ontwikkelt beleid op diverse gebieden waaronder onderwijsontwikkelingen en personeelsbeleid. Haar taak is het behouden van de kwaliteit op de scholen.

feikje.toering@gearhing.net