Praktische info

Greidhoeke goes onderwijs

Friese Onderwijsprijs voor Greidhoeke goes Onderwijs!

Vrijdag 25 januari 2019 was de uitreiking van de Friese Onderwijsprijs. Wij mochten zowel de publieksprijs als de Friese Onderwijsprijs in ontvangst nemen!

Lees >hier< het juryrapport.
Meer informatie over ons project is hieronder te vinden.

Meer over 'Greidhoeke goes onderwijs'

Team van De Opslach

Teamfoto 22 23

Team de Opslach: Juf Paula, juf Astrid, juf Wendy, juf Valerie, juf Angela,
juf Oda, juf Wietske, juf Maura, juf Hilly, meester Kees,
juf Gretha, meester Ewoud en schoolhond Sinne

Lees meer over het Team van de Opslach...

Meer over 'Team van De Opslach'

Schooltijden

Schooltijden formaat169

Schooltijden

Wij werken op school met een continurooster. Dit wil zeggen dat de kinderen tussen de middag niet naar huis gaan, maar met hun klasgenoten en de leerkracht lunchen in de klas, waarna de kinderen nog even buitenspelen.

Schooltijden groep 1 t/m 8
Iedere dag: 8.25-14.05 uur

Aanvang van de...

Meer over 'Schooltijden'

Activiteitenkalender 2022-2023

KalenderOpslach22 23

In de eerste weken van het schooljaar ontvangen alle kinderen een activiteitenkalender. Hierin staat alle informatie over onze school. Per maand staan de geplande activiteiten vermeld, die aan het begin van het schooljaar bekend waren. Klik hier om deze jaarkalender als pdf-bestand te...

Meer over 'Activiteitenkalender 2022-2023'

Schoolgids

Logo stempel oranje ot noord butensprong

In de schoolgids staan de belangrijke zaken over de school, zoals: beleidszaken, zorg voor de leerlingen, onderwijskundige ontwikkelingen en opbrengsten.

  • Klik >hier< om de schoolgids te openen van Onderwijsteam Noord, waar onze school onderdeel van uitmaakt.
Meer over 'Schoolgids'

Vakantierooster

Zwembad formaat169

De kinderen zijn tijdens de schoolvakantie vrij.
Daarnaast hebben we als school jaarlijks enkele margedagen, die worden ingezet als studiedagen voor het team. Kinderen zijn tijdens margedagen vrij. Deze dagen zijn zoveel mogelijk aan de vakanties of weekenden gekoppeld, zodat dit zoveel mogelijk...

Meer over 'Vakantierooster'

Uw kind af- of ziekmelden

TopFlop formaat2

Uw kind ziekmelden

Wanneer uw kind niet op school kan komen, geeft u dat dan tussen 8.00 uur en 8.15 uur telefonisch door via 0515-331844. Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders op.

Meer over 'Uw kind af- of ziekmelden'

Schoolafspraken en beleid

Himmeldei formaat169

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen in en rond de school.
Daarom zijn er duidelijke regels, een veilige speelomgeving en een schoolgebouw dat aan alle veiligheidseisen voldoet.
De veiligheid rond de school versterken we ook doordat leerkrachten voor schooltijd en in de...

Meer over 'Schoolafspraken en beleid'

Onderwijsteam Noord

OTnoordStapsteenBreed2

Om de kwaliteit van de scholen te versterken en om de risico's van kleine scholen te verminderen werkt Gearhing met onderwijsteams. De 24 scholen zijn geclusterd in vijf onderwijsteams. De medewerkers in de onderwijsteams werken inhoudelijk en organisatorisch samen en ook voor de leerlingen zijn...

Meer over 'Onderwijsteam Noord'

Voor-, vroeg- en naschoolse opvang

Opvang2

Op de Opslach werken we met een continurooster: 8.25-14.05 uur.
Leerlingen lunchen dus op school. 

Er is in Wommels een rijk aanbod aan vroeg-, voor- en naschoolse opvang.

Op deze pagina een overzicht op basis van de gegevens die bij ons bekend zijn:

Meer over 'Voor-, vroeg- en naschoolse opvang'

Aanmelden van uw kind

IMG 3009

Wanneer u zich wilt oriënteren of uw kind wilt aanmelden op onze school, dan kunt u contact opnemen met meester Ewoud van der Weide, hij is de locatiecoördinator van onze school.

Hij geeft u graag een rondleiding om kennis te maken met de school en bespreekt graag met u hoe de aanmelding en...

Meer over 'Aanmelden van uw kind'