Onze ontwikkelingen

KBW techniek formaat2

Niet alleen dagelijks in de klas wordt er aan doelen gewerkt. Jaarlijks staan er een aantal onderwijskundige doelen centraal om de onderwijskwaliteit op de Opslach nóg beter te maken. Daarin is ons motto dan ook: Samen elke dag een beetje beter!

 

Doelen
Ieder schooljaar wordt de kwaliteit van het onderwijs geëvalueerd middels klassen- en flitsbezoeken bij de leerkracht in de groep door de directeur en de intern begeleider en/of door een externe begeleider. Op de Onderwijsteamdag evalueren we het schooljaar: het klassenmanagement, de doorgaande leerlijnen van het onderwijs, het functioneren van het team, de resultaten en prestaties van de leerlingen en de ICT ontwikkelingen (Informatie- en Communicatietechnologie). De evaluatiegegevens en de ingezette ontwikkelingen zijn de basisgegevens geweest voor de ambities voor het nieuwe schooljaar.

 

Planning schooljaar 2020-2021:

 

-Implementatie nieuw leerlingvolgsysteem
Iedere basisschool volgt nauwkeurig de ontwikkeling van leerlingen. Daarbij wordt vaak in de eerste plaats gekeken naar vakgebieden als taal en rekenen.
Uiteraard is dat van belang, echter is een kind meer dan alleen taal en rekenen. Daarom gaan we over op het leerlingvolgsysteem IEP.
Dit sluit aan bij de werkwijze van onze school: hoofd, hart en handen: Hoe zit een kind in zijn vel, hoe pakt een kind zijn taak aan, wat interesseert een kind, waar wordt hij vrolijk van? Factoren die de basis vormen voor de ontwikkeling van een kind.
Komend schooljaar implementeren we dit.

-Herontwikkeling schoolplein
Een aantal jaren terug hebben we onze nieuwe schoolvisie ontwikkeld. Deze visie willen we terug laten komen in het plein: Ruimte om te bewegen, leren en spelen. Een buitenruimte die niet enkel bestaat uit tegels maar ook uit groen, juist de variatie tussen elementen is van belang zodat het plein iets wordt van ons allemaal. Het moet een tweede leslokaal worden, waar buitenlessen gehouden kunnen worden. Een rekenles kan immers ook heel goed buiten. 
Door groene elementen willen we de verbinding leggen met het zorgen voor onze omgeving. Oog voor planten en dieren.

-Groepsdoorbrekend leren
Leren kan op verschillende manieren, ook buiten het lokaal. We oriënteren ons op het groepsdoorbrekend leren, het werken met een leerplein, zelfstandige / samenwerk momenten. Zo kunnen er ook diverse samenstellingen ontstaan om het leren van én met elkaar een extra dimensie te geven. Dit voeren we gefaseerd in en bouwen we gaandeweg steeds meer uit.
Tevens zijn er leerlingen die soms meer aankunnen en bij andere groepjes/groepen aansluiten. Ook dan wordt er groepsdoorbrekend gewerkt om alle leerlingen te blijven uitdagen.

-Implementatie MuziekImpuls
Het derde jaar van de MuziekImpuls. Inmiddels is er een eigentijdse methode die een basis vormt voor een doorgaande lijn in de school. De vakleerkracht muziek is een absolute meerwaarde.
In het derde jaar van dit traject gaan leerkrachten op gitaarles en zullen leerlingen diverse workshops aangeboden krijgen in instrumentaria.
We werken de doorgaande lijn muziekonderwijs binnen de school verder uit. 

-Bewegend leren
Bewegen niet alleen goed om fit te blijven, ook voor de hersenontwikkeling. Door dit te combineren met leren (bewegend leren) zorgt dit naast een betere concentratie en prestatie ook voor meer plezier!