Onze visie & missie

17522941 796404443850881 7602724312962990155 n 169

Ieder kind is welkom bij OBS de Opslach, wij zijn duidelijk en open naar leerlingen, ouders en elkaar, waarbij oog is voor ieder individu.
Wij handelen vanuit respect en betrokkenheid, we werken coöperatief en zijn toekomstgericht.

De Opslach is een openbare basisschool. Dat betekent dat de school openstaat voor iedereen, met respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond.

Van Opslach naar Boppeslach: Samenwerken aan persoonlijk onderwijs!

Visie 2

Visie

Ieder kind is uniek en verdient daarom unieke aandacht. Alle kinderen hebben invloed op hun eigen onderwijs, samen leren wij de kinderen om deze invloed te gebruiken. Het onderwijs van OBS de Opslach is erop gericht om ieder kind kennis en wijsheid mee te geven, waardoor zij voorbereid worden op een persoonlijke toekomst in een steeds veranderende en onvoorspelbare maatschappij.

42535580 1118917684932887 7685460972483379200 n 3 22

Missie

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om kinderen zelfredzaam te maken in de maatschappij. Weerbaarheid en wendbaarheid op persoonlijk vlak en in de maatschappij zijn hierbij kernbegrippen.
Wij stellen ons tot doel om iedere leerling persoonlijke aandacht te geven, met een passend onderwijsaanbod. Door een breed scala aan zowel samenwerkende als individuele werkvormen leren de kinderen zelfstandig, maar ook van elkaar en mét elkaar. Op basis van de wensen van de individuele kinderen bieden we effectieve begeleiding en ondersteunend of extra uitdagend
leeraanbod.

asdfsadf 3 2

Respect

Respect is rekening houden met elkaars eigenheid en grenzen, waarin regels en afspraken zorgen voor duidelijkheid. Veiligheid staat voorop in een open klimaat, waarin leerlingen zich kunnen ontwikkelen en fouten mogen maken. Bij ons leren de kinderen hoe zij met respect met elkaar omgaan en hoe zij hun eigen grenzen naar elkaar toe kenbaar kunnen maken.

Betrokkenheid 2

Betrokkenheid

De gestructureerde samenwerking tussen leerkracht, ouders en kind, zorgt tijdens het leerproces voor een grote betrokkenheid en een warm pedagogisch klimaat, waarin het individuele kind centraal staat. Leerlingen betrekken en inzicht geven in hun eigen leerproces. Door doelgericht te werken en het inzetten van kindgesprekken leren leerlingen hun eigen doelen op te stellen en te evalueren.
OBS de Opslach is een kleine laagdrempelige school waar ieder kind zich thuis kan voelen. Het onderwijsaanbod is hierop volledig afgestemd.

pleinontwerp 3 2.2

Coöperatief

Op onze school werken kinderen, ouders en leerkrachten samen om het beste voor ieder kind te realiseren. Wij maken veel gebruik van coöperatieve werkvormen, waardoor de kinderen elkaar helpen bij het leerproces. Langlopende projecten waar de gehele school bij betrokken is, zorgen voor een gezamenlijk leerproces met ruimte voor de creativiteit en leerbehoefte van ieder kind. Deze projecten beperken zich niet alleen tot de eigen school, maar worden ook uitgevoerd met scholen uit de omgeving, om zo het leerrendement nog verder te vergroten.

Toekomstgericht3 2

Toekomstgerichtheid

De wereld veranderd continu. Een wereld die een onderzoekende houding van kinderen vergt, waarbij ze leren keuzes te maken en zelfstandig te zijn. De 21e eeuwse vaardigheden spelen hierbij een belangrijke rol. Wij stimuleren kinderen om bewuste eigen keuzes te maken in de digitale wereld. Wij besteden hierbij aandacht aan privacy en bieden hiervoor een beschermde digitale omgeving. Hierin kunnen kinderen onder begeleiding leren hoe zij om moeten gaan met digitale informatie en waar zij hun grenzen zouden kunnen stellen.