Sponsorloop voor weidevogelparadijs Wommels

  • 22 mei 2019
ANF GewensteSituatieMurk

De huidige plasdras-gebied bij weidevogelboer Murk Nijdam in Wommels herinrichten tot een megaplasdras van 3,2 hectare. Dat is het doel van Stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF), om zo een unieke weidevogelparel in Wommels te realiseren én te behouden voor de toekomst.

Een doel dat we als school een warm hart toedragen en prachtig aansluit bij ons natuur- en bewegingsonderwijs. Daarnaast een prachtig aansluitend initiatief op Greidhoeke goes Onderwijs.

We organiseren dinsdag 18 juni a.s. een sponsorloop om samen met leerlingen én ouders zoveel mogelijk rondjes te rennen en geld op te halen voor dit duurzame plan.

In week 21 t/m week 24 zullen leerlingen op zoek naar mensen die hen willen sponsoren. Dit kan per rondje of voor een vast bedrag.
De sponsorloop zal plaatsvinden op dinsdag 18 juni a.s. om 16:30 in de straten Swingoerd-Roede-Klampe. Rond 17:45 uur wordt het eindbedrag bekend gemaakt. Een ieder is van harte welkom om te komen kijken én om de deelnemers aan te moedigen!
Het geld wordt in week 25/26 opgehaald.

Hebt u de leerlingen gemist en wilt u dit initiatief een warm hart toedragen? U kunt uw bijdrage dan overmaken op NL57RABO 037.20.09.646 t.n.v. de Opslach o.v.v. bijdrage megaplasdras

Het Agrarisch Natuurfonds Fryslân zet zich in voor het behoud en het verbeteren van Fries agrarisch cultuurlandschap: meer weidevogels, een betere weidevogelbiotoop en het in stand houden van cultuurhistorisch grasland. Meer over deze stichting: www.agrarischnatuurfondsfryslan.nl