Taalklas Wommels

Taalklas2

Kinderen die nog niet lang in Nederland zijn, spreken meestal onvoldoende Nederlands om mee te kunnen draaien op een reguliere basisschool. Om deze leerlingen goed te kunnen begeleiden heeft dit geleid tot Taalklas Wommels, dat zich richt op persoonlijk (taal) onderwijs voor NT2-leerlingen.

In het schooljaar 2017-2018 was de taalklas elke ochtend actief. Het aantal nieuwkomers voor het volgende schooljaar is niet voldoende om een taalklas in deze vorm in stand te houden. Daarnaast hebben de leerlingen hebben intussen zo'n taalbasis gelegd dat zij goed mee kunnen draaien in de reguliere groepen.

We houden de ontwikkelingen op school en in de regio in de gaten, mocht er aanleiding toe zijn dan kan de taalklas alsnog een herstart vinden.