Team van De Opslach

P1040175 PP

Van links naar rechts: meester Ewoud, juf Fenna, juf Regina, juf Gretha, juf Maura, juf Paula, juf Janke, juf Hilly en juf Anneke

Lees meer over het Team van de Opslach...

IMGP4999 2 169Sanna

Paula de Boer

Juf Paula is leerkracht van groep 1 en 2 op woensdag, donderdag en vrijdag.

Met het jonge kind als specialisatie is juf Paula helemaal op haar plek in de onderbouw. Juf Paula is coördinator sociaal-emotionele ontwikkeling bij ons op school en is bevoegd in het geven van weerbaarheidstrainingen Kiezel & Druppel en Rots & Water.

IMGP4990 169Sanna

Regina Postma

Juf Regina is leerkracht van groep 1 en 2 op maandag en dinsdag.

IMGP4977 169Sanna

Ewoud van der Weide

Meester Ewoud is leerkracht van groep 3, 4 en 5 op maandag en ondersteunt op dinsdag- en woensdagochtend in deze groep. Tevens is meester Ewoud locatiecoördinator van de Opslach.

Naast zijn lesgevende taken is meester Ewoud ICT-coördinator voor Gearhing OT7, waar ook de Opslach onder valt.

Samen met juf Hilly is hij projectbegeleider van GearQuest, voor de ontwikkeling van een online community door Gearhing.

Meester Ewoud zit vanuit de personeelsgeleding in de Medezeggenschapsraad (MR).

IMGP4981 169Sanna

Fenna Bijlstra

Juf Fenna is leerkracht van groep 3, 4 en 5 op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Juf Fenna is rekencoördinator bij ons op school. Met haar specialisatie in muziek in het basisonderwijs is juf Fenna tevens coördinator muziek.

Ook is juf Fenna vanuit het team aanspreekpunt van de Activiteitencommissie (AC), Verkeerscommissie (VKC) en Hoofdluiscommissie.

IMGP4996 169Sanna

Janke Singelsma

Juf Janke is leerkracht van groep 6, 7 en 8 op maandag en dinsdag.

Met de opleiding taalcoördinator vervult juf Janke deze functie bij ons op school. Door haar regie-opleiding is juf Janke toneel/drama coördinator op de Opslach. Tevens is juf Janke lid van de MR.

Daarnaast is juf Janke lid van de kenniskring Taalgebruik en Leren aan de NHL en houdt zich op dit moment bezig met de ontwikkeling van leesgesprekken.

IMGP4986 169Sanna

Juf Hilly Velde is leerkracht van groep 6, 7 en 8 op woensdag, donderdag en vrijdag. 

Met de opleiding ICT Coach is juf Hilly ICT coördinator op school. 

Naast haar lesgevende taken is juf Hilly Anti-pestcoördinator van Gearhing OT7, waar ook de Opslach onder valt.

Samen met meester Ewoud is zij projectbegeleider van GearQuest, voor de ontwikkeling van een online community door Gearhing.

IMGP5003 169Sanna

Anneke Boorsma

Juf Anneke is coördinator van onze taalklas. Zij is aanwezig op dinsdag. 

 

IMGP4992 1 169Sanna

Maura Schuurmans

Juf Maura is leerkracht van de Taalklas op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. Daarnaast werkt juf Maura op dezelfde dagen als onderwijsassistent in groep 3/4/5.

IMGP4973 169Sanna

Gretha Rijpstra

Juf Gretha is intern begeleider (IB'er) en specialist op het gebied van leer- en gedragsproblemen. Zij ondersteunt de groepsleerkrachten bij het uitvoeren van de zorg en is de contactpersoon voor de externe zorgdeskundigen.

Tevens is zij gespecialiseerd in Coachen met beeld.
Daarnaast is juf Gretha lid van de werkgroep Dyslexiebeleid binnen Gearhing.

Anna Marie formaat2

Anna Marie Hiemstra

Anna Marie is coördinator van Onderwijsteam 7. Zij verzorgt de administratie en financiën van het onderwijsteam (begroting, exploitatie en investering). Ook de coördinatie van alle zaken rondom beheer en onderhoud van de gebouwen en terreinen hoort bij de taken, evenals ARBO-zaken.

 

Fred formaat2

Fred Pijlman

Fred is facilitair medewerker van onderwijsteam 7. Hij verzorgt o.a. het tuinonderhoud, technische klussen, netheid rond school en nog veel meer hand-en-spandiensten.

Feikje website1

Feikje Toering

Feikje is directeur van het onderwijsteam en eindverantwoordelijk voor alle scholen. Ze legt hiervoor verantwoording af aan de ouders (MR) en het college van bestuur (CvB). Zij ontwikkelt beleid op diverse gebieden waaronder onderwijsontwikkelingen en personeelsbeleid. Haar taak is het behouden van de kwaliteit op de scholen.

feikje.toering@gearhing.net