Praktische info

Greidhoeke goes onderwijs

Greidhoeke goes ‘vernieuwend’ onderwijs

Hoe de grutto het weer gezellig gaat vinden in de Greidhoeke.

Vier kleine plattelandsscholen slaan de handen ineen en maken zich hard voor een vernieuwde onderwijsvorm. Met een groots project over de bedreigde grutto en het gebrek aan biodiversiteit in...

Meer over 'Greidhoeke goes onderwijs'

Team van De Opslach

P1040175 PP

Van links naar rechts: meester Ewoud, juf Fenna, juf Regina, juf Gretha, juf Maura, juf Paula, juf Janke, juf Hilly en juf Anneke

Lees meer over het Team van de Opslach...

Meer over 'Team van De Opslach'

Schooltijden

Schooltijden formaat169

Schooltijden

Wij werken op school met een continurooster. Dit wil zeggen dat de kinderen tussen de middag niet naar huis gaan, maar met hun klasgenoten en de leerkracht lunchen in de klas, waarna de kinderen nog even buitenspelen.

Schooltijden groep 1-2
Iedere dag: 8.25-14.05 uur (gewijzigd per...

Meer over 'Schooltijden'

Activiteitenkalender 2017-2018

00 Kalender De Opslach 2017 2018 DEF

In de eerste weken van het schooljaar ontvangen alle kinderen een activiteitenkalender. Hierin staat alle informatie over onze school. Per maand staan de geplande activiteiten vermeld, die aan het begin van het schooljaar bekend waren. Klik hier om deze jaarkalender als pdf-bestand te...

Meer over 'Activiteitenkalender 2017-2018'

Vakantierooster

Zwembad formaat169

 

 

 

 

Herfstvakantie

23 t/m 27 oktober 2017

Kerstvakantie

25 december. 2017 t/m 05 januari 2018

Voorjaarsvakantie

26 februari t/m 2 maart 2018

Paasvakantie

30 maart t/m 2 april 2018

Koningsdag

27 april 2018

Meivakantie

30 april t/m 4 mei 2018

Hemelvaartsdagen

10 mei t/m 11 mei 2018

Pinkstervakantie

21 mei...

Meer over 'Vakantierooster'

Uw kind ziekmelden

TopFlop formaat2

Uw kind ziekmelden

Wanneer uw kind niet op school kan komen, geeft u dat dan tussen 8.00 uur en 8.15 uur telefonisch door via 0515-331844. Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders op.

Meer over 'Uw kind ziekmelden'

Schoolafspraken en beleid

Himmeldei formaat169

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen in en rond de school.
Daarom zijn er duidelijke regels, een veilige speelomgeving en een schoolgebouw dat aan alle veiligheidseisen voldoet.
De veiligheid rond de school versterken we ook doordat leerkrachten voor schooltijd en in de...

Meer over 'Schoolafspraken en beleid'

Onderwijsteam 7

Gearhing OT7 beeldmerk 1605 ex kub

Om de kwaliteit van de scholen te versterken en om de risico's van kleine scholen te verminderen werkt Gearhing sinds 1 augustus 2012 in onderwijsteams. De 27 scholen zijn geclusterd in zeven onderwijsteams, met per onderwijsteam één directeur. De medewerkers in de onderwijsteams werken...

Meer over 'Onderwijsteam 7'

Aanmelden van uw kind

IMG 3009

Wanneer u zich wilt oriënteren of uw kind wilt aanmelden op onze school, dan kunt u contact opnemen met meester Ewoud van der Weide, hij is de locatiecoördinator van onze school.

Hij geeft u graag een rondleiding om kennis te maken met de school en bespreekt graag met u hoe de aanmelding en...

Meer over 'Aanmelden van uw kind'